De Nederlandse Witte Melkgeit

De geiten die op onze boerderij gehouden worden zijn Nederlandse witte geiten. Dit ras is rond 1900 ontstaan door een kruising van de Nederlandse landgeit en de Saanengeit. Het doel van deze kruising: een geit “ontwikkelen” die voor langere tijd een hoge melkproductie kan realiseren. De geiten geven gemiddeld 3 liter melk per dag. Dit zorgt voor een gemiddelde productie van 1100 kg melk per geit per jaar.
  • De geiten worden 2 keer per dag gemolken.
  • De geiten worden 100% biologisch gehouden.

Fokkerij

Melkcontrole

Iedere 6 weken vindt er op de boerderij een melkcontrole plaats. Tijdens deze melkcontrole wordt van elke geit gedurende twee melkmalen bijgehouden hoeveel kg melk deze geeft. Tevens wordt er een buisje melk apart genomen. Aan de hand van dit buisje wordt duidelijk hoeveel procent eiwit en hoeveel procent vet de melk van ieder individu bevat. Met deze informatie kunnen we bepalen welke geiten we willen gebruiken voor de fokkerij.

Selectie

Door middel van de gegevens die uit de melkcontrole komen, worden er geiten geselecteerd die bij de bok mogen. De geiten met hoge gehaltes en die veel melk geven, krijgen dan voor de tweede (soms derde en af en toe vierde) keer lammeren. Ieder jaar worden de lammeren van de beste geiten aangehouden, waardoor de gehaltes in de veestapel hoog blijven. De bokken worden zorgvuldig uitgezocht en aangekocht bij andere geitenboeren die zich nog meer verdiepen in de fokkerij. De bokken moeten dochters vererven die zoveel mogelijk kg melk met daarin zo hoog mogelijke gehaltes zullen geven.