Biologisch

De geiten op onze boerderij worden geheel biologisch gehouden. Dit betekent dat wij ons moeten houden aan de richtlijnen die Skal hiervoor heeft opgezet. De regelgeving voor biologische producten bestaat uit Europese wetten, Nederlandse wetteksten en reglementen van Skal. Deze zijn te vinden via de website van Skal. Enkele voorbeelden van regels die wij moeten naleven:
  • Maximaal 40% van het rantsoen mag uit krachtvoer bestaan
  • De geiten moeten minimaal 1,50 m² stalruimte per dier hebben (bij ons is dit zelfs 2 m²)
  • Minimaal 60% van het voer moet van het eigen bedrijf of uit de regio komen
Elk jaar komt Skal controleren of wij de regels op de juiste manier naleven.

Voerwinning

Omdat wij een biologisch bedrijf zijn, komen er extra regels kijken bij de omgang van onze grond en het verbouw van het gras. Zo mogen wij geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruiken. Om te zorgen dat het gras voldoende stikstof krijgt om te kunnen groeien, laten wij een mengsel van gras en klaver op het land groeien. De klaver zorgt ervoor dat het gras voldoende stikstof krijgt. De grasklaver wordt 5 tot 6 keer per jaar gemaaid. Na elke maaibeurt wordt het geperst in wikkelfoliebalen. Als deze balen minimaal 6 weken hebben gestaan, is het prima voer voor de geiten. Naast dit kuilvoer kunnen de geiten in de zomer ook vers gras eten in de weide. Ons grasland is verdeeld over meerdere percelen. De percelen zijn omgeven door houtwallen en bos. Dit is landschappelijk erg mooi, maar de schaduw die de bomen veroorzaken zorgt ervoor dat hier minder gras groeit en het land minder snel opdroogt.

Zonnepanelen

In 2013 zijn op het dak van de geitenstal 180 zonnepanelen aangebracht. Per jaar wekken deze zonnepanelen ongeveer 40.000 kWh aan energie op. Omdat je als zuivelproducent veel stroom verbruikt, wilden wij vanaf het begin af aan al zonnepanelen laten installeren.